Lõi lọc than nén 20″ CTO béo lọc nước giếng khoan

500.000

Lõi lọc than nén 20″ CTO béo lọc nước giếng khoan Là Lõi than dừa hoạt tính hấp thụ màu sắc,mùi, clo, chất tẩy trắng, thuốc trừ sâu hóa học, chất ôi nhiễm và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.