Lõi lọc số 7 Nano silver 11″

280.000

Lõi số 7 lõi Nano silver Loại bỏ mùi clo trong nước, hỗn hợp chất độc, vi khuẩn trong nước và ngăn chặn 99,99% vi khuẩn từ không khí xâm nhập.

  • Công suất lọc: 72.000L
  • Thời gian thay thế: 18 tháng