Lõi lọc số 6 Mineral filter 11″

250.000

Lõi số 6 Đá khoáng Mineral thành phần là đa khoáng tự nhiên bổ sung khoáng chất, chất điện giải, làm vi nước ngon hơn

  • Công suất lọc: 36.000L
  • Thời gian thay thế: 24 tháng