Lõi lọc số 5 Carbon T33 11″

185.000

Lõi số 5 T33 Than gáo dừa, loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi… bổ sung vị cho nước

  • Công suất lọc: 36.000L
  • Thời gian thay thế: 9-12 tháng