Lõi lọc số 3 PP 1 micron 10″

90.000

Lõi lọc số 3 PP 1 micron 10″

Cấu tạo: Polypropylen

Polypropylen là một loại polymer là sản phẩm của phản ứng trùng hợp propylen.