Lõi lọc số 2 Z.GAC CCK 10″

125.000

Lõi lọc số 2 Z-GAC CCK 10″ 

UDF Coconut shell carbon filter – 10″

Than hoạt tính hạt UDF Có khả năng hấp thụ cao, loại bỏ thuốc trừ sâu, clo và các chất hữu cơ khác, mùi, màu sắc và chloroform chất gây ung thư mạnh mẽ và các chất hữu cơ trong nước. vi khuẩn và chất sắt mangan và các kim loại nặng