Lõi lọc số 1 PP 5 micron 10″

70.000

Lõi số 1: Lõi lọc PP 5 Micron 10” có chức năng lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ xét ,bùn đất hay các chất lơ lửng trong nước có kích thước lớn hơn 5 micron

  • Công suất lọc: 18.000L
  • Thời gian thay thế: 3 Tháng