Lõi lọc SEDIMENT Filter loại U,I 9″ và 11″ Hàn Quốc

140.000

Lõi Sediment: cấu tạo từ hợp chất PP 5 Micron có chức năng lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ xét ,bùn đất hay các chất lơ lửng trong nước có kích thước lớn hơn 5 micron

  • Công suất lọc: 2000-3000L
  • Thời gian thay thế: 3-6 tháng