Lõi lọc Pre Carbon Filter loại U, I 9″, 11″ Hàn Quốc

160.000

Lõi lọc Pre Carbon Filter loại U, I 9″, 11″ Hàn Quốc

Chất liệu: Than dừa hoạt tính

Với đặc tính hấp thụ hóa chất, các chất hữu cơ , màu, mùi và kim loại nặng của than dừa hoạt tính giúp loại bỏ chúng khỏi nước khi đi qua lõi lọc này .